Ett frågeformulär att använda i din kliniska vardag
Ett frågeformulär att dela ut till patienten för att kartlägga allergibilden. Hjälper dig att ringa in problemen.